En aquest web hi teniu un paper clau, perquè no és un punt d’arribada sinó de partida. Us convidem a ampliar-ne la informació, incorporant-hi noves entitats que estan desenvolupant tasques relacionades amb l’aprenentatge del català o amb el coneixement de l’entorn.

L’objectiu: visualitzar i compartir aquest web amb tothom. En definitiva, el web té una clara vocació dinamitzadora, per tal de facilitar punts de trobada entre la població d’acollida i la nouvinguda.