INFO
X
X
X
X
X
De què parlem quan parlem de "llengua"?
La idea de llengua està molt associada a la cultura occidental, per això no en trobarem cap definició clara. Els criteris que ens porten a diferenciar llengües de dialectes són sempre extralingüístics i per això es poden canviar i manipular. D'altra banda, la mateixa noció de "dialecte" ha estat emprada per devaluar llengües d'arreu del món. Quan parlem de les llengües que es parlen a casa nostra, ens referim als diferents parlars que hi podem trobar amb els noms amb què els seus parlants els identifiquen.
X
Les llengües al mapa
La cartografia lingüística és probablement la cartografia més enganyosa de totes, perquè no podem representar de manera fiable la situació d’unes formes lingüístiques transmissibles i acumulables com les llengües. Com a molt, podem identificar els territoris on s'han desenvolupat, però arreu del món trobarem persones poliglotes que, al seu torn, conviuen en societats multilingües. El mapa de les llengües que es parlen a casa nostra és, doncs, més una impressió que un registre fidedigne, més una aproximació a les zones d'origen que una fossilització de les xarxes de comunicació en què estem immersos.
X
Procedència de les, aproximadament, 300 llengües que es parlen a Catalunya